Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Możliwość składania podpisów drogą elektroniczną w ramach obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów z postulatem wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych, które umożliwią osobom popierającym obywatelski projekt ustawy składanie podpisów drogą elektroniczną. Wykorzystanie nowoczesnych technologii może przyczynić się  - zdaniem Rzecznika - do zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym.

Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Szczegółową procedurę określa ustawa z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Właściwe funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jako jednego z ważnych elementów państwa demokratycznego pozostaje w stałym zainteresowaniu Rzecznika Praw Obywatelskich. W wystąpieniu z 5 stycznia 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie europejskiej inicjatywy ustawodawczej Rzecznik zwrócił uwagę także na zasadność wprowadzenia możliwości składania podpisów drogą elektroniczną w ramach krajowej inicjatywy ustawodawczej.

Problematyka ta była podejmowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a także w toku prac sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji. Prace te nie zostały jednak skutecznie zakończone.

Propozycje wprowadzenia zmian w ustawodawstwie dotyczącym obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej przedstawiają również niezależne ośrodki badawcze. Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zorganizował w maju 2014 r. debatę pt. „Elektroniczna inicjatywa ustawodawcza – dlaczego w Unii Europejskiej funkcjonuje, a w Polsce nie ?”, natomiast w 2015 roku opublikował ekspertyzę pt. „Elektroniczne poparcie inicjatyw obywatelskich”.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji: 2016-06-03 10:35:21
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski