Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak uzgadniać z mieszkańcami kłopotliwe inwestycje? Sympozjum Obywatelskie we Wrześni o roli samorządu w kształtowaniu postaw obywatelskich

Data:

2 kwietnia we Wrześni spotkaliśmy się na Sympozjum Obywatelskim, którego organizatorami były - Czysta Nekla Stowarzyszenie Ekologiczne i Stowarzyszenie Projekt Września.

Uczestniczyło w nim około 150 osób, które przez blisko cztery godziny rozmawiały o współpracy władz samorządowych z lokalną społecznością.

W sympozjum udział wzięli: senator Robert Gaweł, posłanka Palina Hennig-Kloska, poseł Bartosz Józwiak, dyrektor biura posła Antoniego Arndta dr Jacek Pokładecki z UAM w Poznaniu, starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz, a także Barbara Imiołczyk – przedstawicielka Rzecznika Praw Obywatelskich.

Staraliśmy się określić rolę samorządu w kształtowaniu postaw obywatelskich. Dużo uwagi poświęciliśmy konsultacjom społecznym.

Barbara Imiołczyk zwróciła uwagę, że dobrze i ciągle prowadzone konsultacje z mieszkańcami pozwalają nie tylko rozwiązywać konflikty społeczne, ale również im zapobiegać. Dzięki nim można znajdować rozwiązania umożliwiające zaspokojenie potrzeb nawet nielicznych grup mieszkańców, które mogą być nieznaczące z poziomu całej gminy, ale są istotne z poziomu sołectwa, osiedla czy ulicy. A głosy mniejszości powinny być również wysłuchane w debacie nad rozwiązaniami dotyczącymi wszystkich mieszkańców.

Mówiła również o znaczeniu zarządzania przestrzenią dla rozwoju lokalnego i w tym kontekście wartości, jaką jest plan zagospodarowania przestrzennego. Wiele konfliktów lokalnych bierze się z lokowania inwestycji uciążliwych z punktu widzenia mieszkańców i obniżających wartość terenu z punktu widzenia całej gminy.

Zdaniem organizatorów spotkania problemem na terenie powiatu wrzesińskiego są obiekty przemysłowej hodowli norek i drobiu.

Bez planu zagospodarowania przestrzennego władze gminy ograniczają znacznie swoje możliwości decydowania o kierunkach nowych inwestycji, rozbudowywania już istniejących obiektów, a przez to pozbawiają się istotnego wpływu na kształtowanie rozwoju lokalnego.

Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację debat.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk