Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na postulaty RPO

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kroków podejmowanych przez ministerstwo na rzecz przeciwdziałania zjawisku tzw.  luki płacowej. W marcu przypadł w Polsce dzień równej płacy – symboliczna data wyznaczająca okres, który kobiety musiałyby dodatkowo przepracować, żeby ich roczne wynagrodzenie zrównało się z wynagrodzeniem mężczyzn.

W odpowiedzi Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazała, że w celu wypracowania sposobu oceny luki płacowej w przedsiębiorstwach ministerstwo zleciło przygotowanie dostosowanej do warunków polskich metodologii oceny luki płacowej oraz stworzenie przyjaznego narzędzia do jej mierzenia. Znajdująca się obecnie w fazie testowania aplikacja internetowa ma umożliwić oszacowanie przez pracodawcę skorygowanego wskaźnika luki płacowej, uwzględniającego różne charakterystyki pracy i pracowników.

Poinformowano również, że ministerstwo zaangażowało się we współpracę z Instytutem Badań Ekonomicznych w Kolonii oraz Niemieckim Ministerstwem ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży przy realizacji projektu Komisji Europejskiej promującego narzędzie internetowe eąual pacE, które umożliwia pracodawcom (zarówno przedsiębiorstwom, jak i instytucjom publicznym) monitoring i analizę struktury wynagrodzeń. Aplikacja wraz z informacjami dotyczącymi problematyki luki płacowej dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, znajduje się również na stronie projektowej: http://www.equal-pace.eu/polska/.

W odpowiedzi wskazano także, że w ministerstwie przygotowywana jest analiza międzynarodowego prawa i dobrych praktyk w zakresie monitorowania oraz przeciwdziałania zjawisku luki płacowej w wybranych państwach. Przedstawiono także sprawozdanie ministerstwa dla Komisji Europejskiej z realizacji zaleceń w sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki ich przejrzystości lub też przejrzystości systemów wynagrodzenia.

Rzecznik będzie w dalszym ciągu monitorował problem luki płacowej w Polsce.

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk