Listopadowe posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych

Data:

W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Na spotkaniu omówiono m.in. status rad seniorów działających przy samorządach lokalnych oraz model wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego osób starszych funkcjonujący w Republice Czeskiej, we Włoszech, Francji i Szwecji. Zapoznano się również z projektem „Polska Cyfrowa Równych Szans” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

W spotkaniu udział wzięły m.in.: Katarzyna Starzyk z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Maria Klaman z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, które zaprezentowały wyniki projektu pt. „Zoom na Rady Seniorów”.

 

Autor informacji: Główny Koordynator ds. Komisji Ekspertów i Rad Społecznych
Data publikacji: 2014-12-03 14:28:01
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2021-05-27 10:49:40
Operator: AnetaKosz

Zobacz także