Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Limit osób na imprezach – pytanie na infolinię RPO

Data:

Pan pyta o limit osób na imprezie na świeżym powietrzu po 27 maja 2021 r.

Ustala to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.).

Zgodnie z § 26 ust. 15 rozp.RM, od 28 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. co do zasady zakazuje się organizowania i udziału w zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem m.in.:

  • imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu osób nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią zamieszkujących lub gospodarujących,
  • imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży,

Warto dodać, że do liczby osób, o której mowa powyżej, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Stan prawny na dzień 27 maja 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk