Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W USC tylko jeden ślub dziennie – choć ceremonia trwa ok. 20 minut. Interwencja Rzecznika w MSWiA

Data:
  • Obywatele skarżą się na niemożność wyboru daty zawarcia związku małżeńskiego w urzędach stanu cywilnego
  • Jest to możliwe tyko w soboty lub ewentualnie w piątki
  • A jedna data może być zarezerwowana tylko dla jednej pary - mimo że uroczystość trwa ok. 15-20 minut

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w sprawie możliwości wyboru daty zawarcia związku małżeńskiego. Sygnalizują praktykę udzielania ślubów jedynie w sobotę albo ewentualnie w piątek – mimo że zainteresowani proponują dowolny inny dzień powszedni w godzinach pracy urzędów.

Ponadto ze skarg wynika, że jedna data może być zarezerwowana w urzędzie tylko dla jednej pary (mimo że uroczystość trwa ok. 15-20 minut) - co nie dotyczy tzw. ślubów konkordatowych.

Według skarżącej taka praktyka stanowi ograniczenie możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Organizacja pracy urzędów stanu cywilnego nie nadąża zaś za oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do dyrektorki Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA. Spytał, czy opisana praktyka jest stosowana przez urzędy stanu cywilnego, a jeżeli tak, to jaka jest jej podstawa prawna.

VII.501.118.2021

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2021-04-27 14:07:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk