Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy zaświadczenie z sanepidu o odbyciu kwarantanny jest odpłatne? – pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Na infolinię dzwonił pan, który chciał uzyskać zaświadczenie o odbyciu kwarantanny. W sanepidzie poinformowano go, że wniosek o takie zaświadczenie podlega opłacie. Czy to prawda?

Żeby uzyskać zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny, należy wypełnić stosowny wniosek, podpisać go i przesłać listownie w wersji papierowej lub jego skan/zdjęcie na adres e-mail właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wniosek można przesłać również za pośrednictwem skrzynki ePUAP. W wysyłanej wiadomości należy podać zwrotny adres e-mail, na który będzie można przesłać stosowne zaświadczenie.

Wzór wniosku oraz więcej informacji można znaleźć poniżej:

https://www.gov.pl/web/psse-miechow/wnioski-o-wydanie-zaswiadczenia-o-kwarantannie

Zgodnie z przepisami wniosek o wydanie zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny nie podlega opłacie skarbowej. Stanowi o tym art. 2 ust. 1 pkt 1 lit g) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020.1546 ze zm.), zgodnie z którym nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia m.in. w sprawach ochrony zdrowia.

Ponadto należy wskazać, że osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową i ubiegające się o wypłatę zasiłku nie muszą dostarczać decyzji sanepidu do pracodawcy ani do ZUS. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej.

Dane te pozyskuje ZUS i udostępnia płatnikom składek dla celów wypłaty świadczeń chorobowych. Pracownicy powinni jednak poinformować pracodawcę (np. telefonicznie lub e-mailem) o przyczynie nieobecności w pracy.

Stan prawny na dzień 13 kwietnia 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski