Biuletyn Informacji Publicznej RPO

KRRiT o materiale „Wiadomości” TVP z 24 czerwca: to było podsumowanie kadencji prezydenta RP

Data:
  • Reportaż ten miał charakter ocenny i podsumowujący dotychczasowe działania urzędującego Prezydenta RP – tak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oceniła głośny materiał TVP
  • Dlatego nie stwierdziła naruszenia przez TVP obowiązku kierowania się bezstronnością, pluralizmem, wyważeniem i niezależnością

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga dotycząca materiału pt. „Przedwyborcza mobilizacja”, wyemitowanego 24 czerwca 2020 r. w TVP. Jak wskazano w skardze,  może on  naruszać standardy kampanii wyborczej, w szczególności w zakresie równości kandydatów, jak i obowiązki publicznego nadawcy.

A podczas kampanii wyborczej wyjątkowe znaczenie ma obowiązek mediów kierowania się bezstronnością, pluralizmem, wyważeniem i niezależnością (art. 21 ust. 1 ustawy  o radiofonii i telewizji)

Zgodnie z zaleceniami skierowanymi po wyborach parlamentarnych w 2019 r. przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna aktywnie monitorować media publiczne pod kątem przestrzegania prawa w czasie kampanii wyborczej i niezwłocznego reagować na stwierdzone naruszenia.

RPO przekazał skargę przewodniczącemu Rady Witoldowi Kołodziejskiemu. KRRiT stoi bowiem na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Odpowiedź Przewodniczącego KRRiT

W związku z wnioskiem z 29 czerwca 2020 r., przekazanym z upoważnienia RPO w sprawie treści materiału pt. Przedwyborcza mobilizacja, wyemitowanego przez Wiadomości (emisja: program TVP 1, 24 czerwca 2020 roku), uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadziła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające, w ramach którego szczegółowo zapoznała się z nagraniem ww. audycji oraz argumentacją nadawcy, przedstawioną w kontekście zarzutów zawartych w pańskim wystąpieniu.

Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że reportaż autorstwa Macieja Sawickiego stanowił podsumowanie upływającej kadencji Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Według nadawcy w reportażu nie zachęcano do głosowania na Andrzeja Dudę jako kandydata w wyborach prezydenckich, ani nie analizowano jego kampanii wyborczej, lecz dokonano bilansu jego działań jako osoby sprawującej urząd Prezydenta RP w okresie kadencji.

Po dokonaniu analizy zgromadzonych materiałów, w tym nagrania audycji i stanowiska nadawcy, podkreślając ustawową zasadę samodzielności nadawcy w kształtowaniu programu ( art. 13 ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji), Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie stwierdziła naruszeń w zakresie przepisów wymienionych w Pańskim wystąpieniu do KRRiT.

Reportaż miał charakter ocenny i podsumowujący dotychczasowe działania urzędującego Prezydenta RP – podsumował Witold Kołodziejski.

VII.602.302.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski