Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jacek Kurski: TVP nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na Prezydenta RP

Data:
  • Sytuacja dotycząca rzekomego użycia kadru, który mógłby wprowadzić w błąd odbiorców, poprzez trzykrotne zawyżenie liczby uczestników wydarzenia, nie miała miejsca
  • Tak prezes TVP Jacek Kurski odpowiedział RPO w sprawie materiału "Wiadomości" TVP o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z wyborcami w Krakowie, w którym użyto kadru mogącego wprowadzać w błąd odbiorców
  • Obywatele mają prawo do rzetelnej informacji, a nie informacji zainscenizowanej i motywowanej politycznie – wskazywał Adam Bodnar
  • TVP nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na Prezydenta RP; nasi  dziennikarze i prezenterzy zawsze starają się zachować największy stopień profesjonalizmu, a także staranności i rzetelności dziennikarskiej – replikuje Jacek Kurski

Na podstawie doniesień medialnych Rzecznik Praw Obywatelskich powziął wątpliwości co do rzetelności przekazu "Wiadomości" TVP z 21 czerwca 2020 r., relacjonującego spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z wyborcami w Krakowie.

Jak wskazują dziennikarze, w materiale użyto kadru, który mógł wprowadzić w błąd odbiorców poprzez trzykrotne zawyżenie liczby uczestników wydarzenia. W rzeczywistości bowiem przed Sukiennicami pojawiło się o wiele więcej przeciwników niż zwolenników urzędującego Prezydenta RP. Świadczyć miały o tym transparenty oraz charakterystyczne tęczowe flagi. Sprawa była szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Obywatele mają prawo do rzetelnej informacji, a nie informacji zainscenizowanej i motywowanej politycznie. Obowiązkiem publicznego nadawcy jest zapewnienie równości szans kandydatów w kampanii wyborczej.

Dlatego jeszcze w czerwcu 2020 r. Adam Bodnar zwrócił się o wyjaśnienia do Macieja Łopińskiego, ówczesnego p.o. prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A.

Odpowiedź prezesa TVP 

Informuję, że ww. materiał był przedmiotem analizy władz Spółki Telewizja Polska S.A. Sytuacja dotycząca rzekomego użycia kadru, który mógłby wprowadzić w błąd odbiorców, poprzez trzykrotne zawyżenie liczby uczestników wydarzenia, nie miała miejsca.

Przywołane przez Pana doniesienia medialne oraz komentarze na portalach społecznościowych są wyłącznie subiektywnymi ocenami dziennikarzy oraz osób, które zamieszczały swoje wpisy w sprawie ww. materiału w mediach społecznościowych.

Zapewniam Pana, iż wyemitowany materiał nie miał na celu wprowadzenia odbiorców w błąd. Przedstawione w materiale informacje były prawdziwe i nie naruszały zasad rzetelności zawodowej określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe. Trudno jest też mówić o naruszeniu przez Telewizję Polską S.A. zasad realizowania misji publicznej.

Jednocześnie informuję, iż zostały już podjęte odpowiednie kroki prawne, w związku z bezpodstawnymi doniesieniami części mediów prywatnych.

W odniesieniu do kolejnej, przedstawionych przez Pana ocen sposobu relacjonowania przez TVP S.A. kampanii wyborczej, podkreślam, iż Telewizja Polska S.A. nigdy nie faworyzowała żadnego z kandydatów na urząd Prezydenta RP. W przedstawianych materiałach nasi dziennikarze i prezenterzy zawsze starają się zachować największy stopień profesjonalizmu, a także staranności i rzetelności dziennikarskiej – podkreślił Jacek Kurski.

VII.564.82.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski