Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Środki bezpieczeństwa w policyjnych miejscach zatrzymań

Data:
  • Policja wyznaczyła oddzielnie pomieszczenia dla osób zatrzymanych z podejrzeniem koronawirusa lub już zakażonych
  • W tych miejscach obowiązują już specjalne procedury.  Opracowywane są zaś zasady dotyczące policyjnych izb dziecka

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 12 marca 2020 r. RPO pytał o działania podjęte w miejscach zatrzymań w związku z epidemią koronawirusa.

Łaszkiewicz wskazał, że 13 marca 2020 r. do wszystkich komend wojewódzkich przesłano procedury postępowania przy przyjęciu osoby zatrzymanej do wyznaczonego pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ), a podejrzewanej o zakażenie koronawirusem. Dokument został zaakceptowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA.

Pełnomocnik zaznaczył, że osoby zatrzymane z podejrzeniem objawów COVID-19, lub wobec których istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, są umieszczane w wyodrębnionych PdOZ, przeznaczonych wyłącznie dla  tych osób.

Osoby umieszczane w PdOZ są poddawane badaniom lekarskim na zasadach wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 września 2012 r. ws. badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Takie badanie jest obowiązkowe m.in. gdy z informacji policji lub okoliczności zatrzymania wynika, że osoba zatrzymana jest chora zakaźnie.

Funkcjonariusze do pełnienia służby w tych PdOZ powinni zostać przeszkoleni przez służby BHP lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz wyposażeni w niezbędne środki ochronne.

Taki PdOZ musi być wyposażony w środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu (co najmniej 60 %), w liczbie niezbędnej do zapewnienia bieżącej dezynfekcji pomieszczenia oraz w niezbędne środki ochrony osobistej. Ponadto w pomieszczeniu, w którym przebywała osoba zatrzymana, należy zmyć oraz zdezynfekować wszystkie powierzchnie i wyposażenie. Należy również zdezynfekować tzw. drogę dojścia osoby umieszczonej, tj. miejsca i urządzenia, których mógł dotykać (poręcze, klamki, drzwi, taboret, etc.). Określono także postępowanie funkcjonariuszy w przypadku transportowania osób podejrzanych o zarażenie lub zarażonych koronawirusem.

- Osoby zatrzymane lub doprowadzone w celu wytrzeźwienia, które są umieszczane w policyjnych miejscach prawnej izolacji, korzystają w pełni z przysługujących im praw – podkreślił Krzysztof Łaszkiewicz.

Wskazał również, że policjanci pełniący służbę w tych jednostkach, w przypadku kontaktu z osobą z podejrzeniem koronawirusa, podlegają procedurom na zasadach ogólnych.

Obecnie opracowywane są procedury sanitarne w zakresie funkcjonowania policyjnych izb dziecka.

KMP.071.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk