Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. MSWiA nie przekazuje nowych danych o sytuacji osób pozbawionych wolności

Data:
  • Nowych informacji nie wnosi odpowiedź wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Bartosza Grodeckiego na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 marca 2020 r. 

RPO pytał wówczas Prezesa Rady Ministrów o  kwestie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz poszanowania praw osób pozbawionych wolności w związku z epidemią koronawirusa. Bartosz Grodecki przedstawił działania podejmowane przez służby podległe resortowi – Policję i Straż Graniczną.

Odpowiedź powtarza jednak w pełni informacje przekazywane już RPO przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza, jak i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragę.

Wiceminister zaznaczył jedynie, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju, działania wymienionych służb podlegają stałej modyfikacji.

KMP.571.2.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk