Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO o zasadach skierowania do odbycia kwarantanny pielęgniarek ze szpitala w Kaliszu

Data:
  • Inspekcja Sanitarna nie mogła nakładać obowiązku poddania się kwarantannie na poszczególne osoby, w tym personel medyczny szpitala w Kaliszu- głosi opinia RPO 
  • O opinię poprosiła Rzecznika przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
  • Rzecznik przekazał opinię Związkowi. Zwrócił się do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyjaśnienie zasad skierowania pielęgniarek do odbycia kwarantanny

Decyzja administracyjna wprowadzająca zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych nie jest równoznaczna z decyzją o nałożeniu obowiązku kwarantanny na osoby dotychczas przebywające w tych pomieszczeniach - podkreśla RPO.

-Moje zasadnicze wątpliwości budzi także kwestia, czy obowiązek kwarantanny nakładany na pracowników może polegać na zakazie opuszczania w tym wypadku miejsca pracy. Kwarantannę co do zasady odbywa się w miejscu zamieszkania.

Dlatego też kwestia ta wymaga wyjaśnienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez zwrócenie się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o udzielenie wyjaśnień – czytamy w piśmie RPO do związku pielęgniarek.

III.7050.17.2020

Załączniki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2020-04-10 16:10:21
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski