Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Ile jest w Polsce miejsc zbiorowej kwarantanny? MZ nie odpowiada Rzecznikowi

Data:
  • Od 27 marca Rzecznik nie otrzymał informacji, ile jest miejsc zbiorowej kwarantanny i gdzie
  • To ważne, bo osoby te zostały przez państwo pozbawione wolności

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministra Zdrowia o przekazanie listy działających i przygotowywanych miejsc kwarantanny zbiorowej. Od 27 marca 2020 r, informacje na ten temat nie wpłynęły do Biura RPO.

Tymczasem takie miejsca są miejscami pozbawienia wolności w rozumieniu art. 4 Protokołu fakultatywnego do Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Osoby w nich przebywające powinny mieć więc zapewnione odpowiednie warunki bytowe, a ich prawa powinny być przestrzegane zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Wątpliwości wzbudziły m.in. docierające do RPO informacje dotyczące tworzenia miejsc zbiorowej kwarantanny, ich funkcjonowania i panujących w nich warunków bytowo-sanitarnych.

- Z uwagi na konieczność poszanowania podstawowych praw osób w nich przebywających, zwracam się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do kwestii zawartych we wzmiankowanym piśmie, w trybie pilnym – zaznaczył Adam Bodnar.

KMP.071.4.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-04-17 09:49:49
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-04-20 09:41:17
Operator: Łukasz Starzewski