Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Wskutek błędu systemu kilka osób miało mieć dłuższą kwarantannę

Data:
  • Pani Magda i jej narzeczony dostali informację, że ich kwarantanna ma trwać dłużej niż powinna. Nie mogła jednak uzyskać wyjaśnień w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
  • Po interwencji RPO urząd stwierdził, że błąd powstał przy migracji danych elektronicznego systemu wjazdów do Polski z wersji 1.0 do 2.0 
  • Błąd został zauważony przez administratora systemu i niezwłocznie naprawiony, a błędne dane skorygowano 
  • Podobną sytuację miała pani Ewa 

Pani  Magda skarżyła się na wprowadzenie do systemu elektronicznego złych danych dotyczących dat kwarantanny jej i jej narzeczonego, po przekroczeniu granicy RP 15 marca 2020 r.  Sanepid potwierdził, że kwarantannę mieli oni do 29 marca. Tymczasem Wojewódzki Urząd Lubuski wysłał policji dane, że kończy się ona 31 marca.

Pani Magda domagała się od 27 marca sprostowania od urzędu. Nikt jej nie odpowiedział, choć – jak wskazywała - urząd popełnił błąd, a nie rozwiązuje go. Zwróciła się o pomoc do RPO.

Dyrektor generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Roman Sondej odpisał RPO, że zgodnie z  §  2 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Wojewoda Lubuski do 30 marca 2020 r. otrzymywał od Straży Granicznej papierową wersję karty lokalizacyjnej, która zawierała dane o osobie podlegającej kwarantannie. Następnie dane te były wprowadzane do systemu EWP (ewidencji wjazdów do Polski).

- Rozbieżność dat kwarantanny, jaka miała miejsce w przypadku (….) powstała w wyniku procesu migracji danych w systemie EWP z wersji 1.0 do 2.0, której dokonał administrator systemu. Błąd ten został zauważony i jak zapewnili przedstawiciele administratora systemu niezwłocznie naprawiony, a błędne dane  zostały skorygowane 29 marca ok. godziny 23 – głosi odpowiedź. Zostały o tym powiadomione urzędy wojewódzkie oraz przedstawiciele policji.

Wojewoda nie jest administratorem systemu, nie dokonywał modyfikacji błędu w datach, nie drukował, nie przesyłał i w żaden inny sposób nie przekazywał danych do jednostek policji. Policja  i sanepid mają taki sam wgląd do systemu EWP, jak urzędy wojewódzkie.  Lubuski Urząd Wojewódzki nie miał zatem wpływu na to, kiedy jednostka policji z woj. małopolskiego faktycznie wydrukowała informacje dotyczące przedmiotowej  kwarantanny - odpowiedział Roman Sondej.

Zapewnił, że pani Magda o powstałych błędach systemowych nieprawidłowo określających datę kwarantanny i terminie ich usunięcia została poinformowana 30 marca 2020 r. mejlem przez pracownika LUW.

Ponadto także pani Ewa skarżyła się na niewłaściwy czas trwania kwarantanny. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał RPO, że poinformował ją mailem, iż w systemie Ewidencja Wjazdów do Polski (EWP) widniała błędna data, do której miała mieć kwarantannę. Wskazano, że właściwa kwarantanna powinna trwać do 2 kwietnia. Informację przekazano też do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.    

V.7018.220.2020

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski