Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. 10 tys. zł kary dla 18-latka za jazdę rowerem po bulwarze. Interwencja RPO w GIS

Data:
  • 18-latek został ukarany 10 tys. zł przez inspekcję sanitarną za wjazd rowerem na bulwary nadrzeczne
  • Taka kara wydaje się rażąco surowa i niesprawiedliwa
  • RPO występuje w tej sprawie do Głównego Inspektora Sanitarnego

Z mediów Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się o nałożeniu kary decyzją administracyjną na 18-letniego ucznia po tym, jak policja stwierdziła, że wjechał on rowerem na bulwary nadrzeczne – teren wyłączony z przemieszczania się na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. Zdaniem  artykułu, „system kar pieniężnych nakładanych przez urzędników Sanepidu narusza podstawowe prawa obywatela, zagwarantowane zarówno w Kodeksie postępowania administracyjnego, jak również w Konstytucji”.

Kara wydaje się rażąco surowa i niesprawiedliwa. Może zostać uznana za niezgodną z konstytucyjnym standardem określonym w art. 31 ust. 3 Konstytucji - w związku z jej nieproporcjonalnością.

Postepowanie wszczęto i zakończono jednego dnia. Organ administracyjny wydał decyzję o karze 10 tys. zł bez umożliwienia ukaranemu wypowiedzenia się i rzetelnej obrony. Odstąpiono od generalnej zasady czynnego udziału stron postępowania, nie podając uzasadnienia i nie wskazując na wystąpienie szczególnych okoliczności, takich jak niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego. Wątpliwości budzi również ocena, że działania obywatela spowodowały "wysokie ryzyko zakażenia". Tym samym, działania organu mogły doprowadzić do naruszenia prawa obywatela do obrony gwarantowanego art. 42 ust. 2 Konstytucji.

Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił o wyjaśnienia głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.

VII.565.40.2020

 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski