Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. RPO z aprobatą o rozporządzeniu rządu zmniejszającym ograniczenia praw obywateli

Data:
  • Rzecznik Praw Obywatelskich z aprobatą przyjmuje rozwiązania rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r., które wskazują na powrót do konstytucyjnych standardów ochrony praw jednostki dotyczących wolności poruszania się

W wystąpieniach do Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów zdrowia i środowiska Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał, że niektóre ograniczenia wprowadzane m.in. rozporządzeniami  wydawanymi w związku ze stanem epidemii wykraczają poza granice upoważnień ustawowych oraz są niezgodne z konstytucyjnymi standardami ochrony praw jednostki.

Krytyczne uwagi Rzecznika dotyczyły m. in. wprowadzenia (poza wyjątkami określonymi w rozporządzeniu) zakazu przemieszczania się, nakazu przemieszczania się osób poniżej lat 18 z rodzicami bądź opiekunami prawnymi czy też zakazu wstępu do lasu, czy parków narodowych.

Dlatego Rzecznik Praw Obywatelskich z aprobatą przyjmuje rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - które wskazują na powrót do wyznaczonych przez Konstytucję standardów ochrony praw jednostki dotyczących wolności poruszania się.

Rozporządzenie znosi bowiem od  20 kwietnia ogólny zakaz przemieszczania się na terenie Polski. Wprowadza również obowiązek przemieszczania się osób małoletnich do ukończenia 13. roku życia wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Umożliwia również korzystanie z terenów leśnych, a zarazem ogranicza jedynie zakazem pobytu w miejscach, z których korzystanie wiązać się może z powstawaniem skupisk ludzkich. Obywatele będą mogli również korzystać z parków narodowych, ponieważ coraz większa liczba parków ogłasza otwarcie z niezbędnymi ograniczeniami uwarunkowanymi zagrożeniem epidemiologicznym.

 

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk