Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Wenecka rozmawia z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o sytuacji Trybunału Konstytucyjnego

Data:

O zmianach dotyczących polskiego Trybunału Konstytucyjnego i ich wpływie na obywatelskie prawa i wolności dr Adam Bodnar rozmawiał 9 lutego z delegacją Komisji Weneckiej.

W spotkaniu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli: przewodniczący Komisji Gianni Buquicchio, prof. Christoph Grabenwarter, prof. Jean-Claude Scholsem oraz szef Zespołu Prawa Konstytucyjnego Komisji Schnutz Dürr.

Rzecznik Adam Bodnar podkreślił, że w sprawy dotyczące Trybunału zaangażowany jest od początku sprawowania przez siebie urzędu. Nie włącza się jednak w spór polityczny, zwraca tylko uwagę na to, w jaki sposób wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na prawa i wolności obywatelskie. Chodzi m.in. o to, co – po zmianach dotyczących TK - stanie się z wszystkimi ważnymi dla obywateli sprawami, które już czekają na rozstrzygnięcie Trybunału, albo w jaki sposób wydłużenie procedury rozstrzygania wpłynie na los spraw, z którymi obywatele będą zgłaszali się do RPO. Jaka będzie realna ochrona obywateli, jeśli na konstytucyjną ocenę nowych ustaw czekać się będzie wiele lat?

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich niezależny i sprawnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny jest gwarancją praw i wolności obywatelskich.

Przedstawiciele Komisji Weneckiej pytali o szczegóły nowych polskich regulacji, prosili też o wyjaśnienia dotyczące argumentacji prawnej RPO, przedstawianej we wnioskach kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego.

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo, szerzej znana jako Komisja Wenecka, złożona jest z niezależnych ekspertów prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziów sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich oraz członków parlamentów i urzędników służby cywilnej. Jest organem doradczym Rady Europy - organizacji międzynarodowej skupiającej prawie wszystkie państwa Europy. Jej głównym celem jest ochrona ideałów i zasad stanowiących wspólne dziedzictwo oraz ułatwianie postępu ekonomicznego i społecznego.

Opinię na temat polskiego wniosku o ocenę zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego Komisja przyjmie na sesji 10-12 marca.

Ważne linki:

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji: 2016-02-23 11:35:16
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-30 12:04:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-10-30 12:04:06
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk