Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów ds. Zdrowia

Data:

Problemy związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia są niezwykle ważne dla wszystkich obywateli. Aby skutecznie je rozwiązywać, niezbędna jest specjalistyczna wiedza, ale przede wszystkim pogłębiona dyskusja. Analizując dany problem w gronie ekspertów z wielu dziedzin, w tym lekarzy, którzy znają potrzeby pacjentów, można wypracować najlepsze rozwiązania. Właśnie dlatego dr Adam Bodnar zdecydował o powołaniu Komisji Ekspertów ds. Zdrowia, działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

28 września odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji. Dr Adam Bodnar zaprosił do udziału w jej pracach lekarzy i specjalistów zajmujących się tematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Uczestnicy spotkania zastanawiali się przede wszystkim, jaki problemami Komisja powinna zająć się w pierwszej kolejności. Eksperci wskazywali m.in. na kwestię kolejek do lekarzy i długi okres oczekiwania na wizytę u specjalisty – w niektórych przypadkach to nawet kilka, czy kilkanaście lat. Zastanawiano się także nad problemami przedstawicieli konkretnych zawodów medycznych m.in. pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów.

Dr Bodnar mówił też o wystąpieniach RPO dotyczących spraw pacjentów. Przypomniał o wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzania śmierci mózgu, czy o wystąpieniu do Ministra Zdrowia w sprawie prawa kobiet do znieczulenia podczas porodu. – Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce – podkreślił rzecznik.

W skład Komisji Ekspertów ds. Zdrowia powołani zostali:

 • dr n. med. Marek Balicki;
 • lek. med. Piotr Jarecki;
 • prof. dr hab. n. med. Wiesław Witold Jędrzejczak;
 • prof. dr hab. Dorota Karkowska;
 • Piotr Mierzejewski – współprzewodniczący Komisji (do kwietnia 2017 - Katarzyna Łakoma);
 • dr n. o zdr. Marcin Mikos;
 • o. dr Arkadiusz Nowak;
 • dr n. med. Rafał Staszewski;
 • dr Robert Tabaszewski;
 • dr hab. Monika Urbaniak;
 • dr Edyta Widawska;
 • dr Tomasz Zalasiński – współprzewodniczący Komisji.

Głównym zadaniem komisji ekspertów, które działają przy Rzeczniku Praw Obywatelskich jest wspieranie RPO w realizacji jego ustawowych zadań.

Komisje mogą m.in.  przygotowywać:

 • uwagi i rekomendacje dotyczące obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych,
 • propozycje zmian systemowych,
 • tezy do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz