Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dyrektor KMPT na konferencji Rady Europy poświęconej zapobieganiu torturom

Data:

O kluczowej roli konsekwencji, widoczności oraz elastyczności, stanowiących trzy filary skutecznie działających krajowych mechanizmów prewencji tortur, mówił dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur Przemysław Kazimirski podczas konferencji Rady Europy zorganizowanej 20 kwietnia 2023 r. w Almatach w Kazachstanie.

20 kwietnia 2023 roku Rada Europy we współpracy z Prokuraturą Generalną Kazachstanu, Komisarzem Praw Człowieka oraz Komisją Praw Człowieka przy Prezydencie Republiki Kazachstanu zorganizowała w Almatach konferencję pod hasłem "Zapobieganie torturom i złemu traktowaniu: Międzynarodowe i europejskie standardy oraz dobre praktyki".

Konferencję na wysokim szczeblu otworzyli Prokurator Generalny Republiki Kazachstanu, Komisarz Praw Człowieka Republiki Kazachstanu, Dyrektor ds. koordynacji programów Rady Europy, Ambasador Unii Europejskiej w Kazachstanie, Przewodniczący Sądu Najwyższego Republiki Kazachstanu oraz Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Izby Ustawodawczej (Parlamentu) Republiki Uzbekistanu.

Wydarzenie zgromadziło około 100 uczestników reprezentujących organy prokuratorskie i sądowe, krajowe instytucje praw człowieka i stowarzyszenia adwokackie z Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, a także organizacje międzynarodowe.

Podczas konferencji stanowiącej forum wymiany doświadczeń w zakresie zapobiegania torturom pomiędzy organami stojącymi na straży praw człowieka w krajach Azji Centralnej, międzynarodowymi organami zapobiegania torturom (CPT, SPT) oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, dyrektor polskiego Mechanizmu był jedynym przedstawicielem europejskiego mechanizmu prewencji tortur.

W swoim wystąpieniu przedstawił doświadczenia polskiego KMPT związane z nieustannym doskonaleniem działań na przestrzeni 15 lat jego funkcjonowania, zachęcając jednocześnie przedstawicieli Mechanizmów krajów Azji Centralnej do skorzystania z dobrych praktyk polskiego Mechanizmu.

Konferencja została zorganizowana w ramach Programu Państwa Prawa w Azji Środkowej 2020-2023, wspólnej inicjatywy współfinansowanej przez Unię Europejską i Radę Europy i realizowanej przez Radę Europy.

Ważne linki:

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji: 2023-05-04 11:31:59
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski
Data: 2023-05-04 15:33:26
Operator: Krzysztof Michałowski