Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kampania „Państwo bez tortur”. Szkolenie dla studentów UW zorganizowane przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur BRPO

Data:

W dniu 4 marca 2023 r. przedstawicielka KMPT Aleksandra Nowicka przeprowadziła szkolenie dla 20-osobowej grupy studentów, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. 
W czasie szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia:

  • Zakaz tortur w międzynarodowym oraz rodzimym porządku prawnym;
  • Konwencyjną definicję tortur;
  • Przykłady tortur w świetle orzecznictwa ETPCz;
  • Mechanizm tykającej bomby, działalnie na rozkaz oraz stan wojny jako sytuacje, które nie stanowią przypadków wyłączenia lub ograniczenia możliwości stosowania tortur;  
  • Zaawansowane Techniki Przesłuchań oraz warunki osadzania stosowane przez CIA wobec osób podejrzanych o terroryzm;
  • Podstawowe informacje o działalności KMPT: podstawy prawny, formy aktywności, przebieg wizytacji, miejsca objęte mandatem KMPT;
  • Kampania społeczna „Państwo bez tortur” oraz wyniki badań społecznych przeprowadzone na początku kampanii;
  • Minimalne gwarancje przysługujące osobom zatrzymanym np. przez Policję.

Studenci brali aktywny udział w szkoleniu, zadawali pytania, komentowali niektóre z zagadnień. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie funkcjonowania prywatnych placówek całodobowej opieki oraz opieki psychiatrycznej (tryby przyjęć do szpitali psychiatrycznych). Uczestnicy szkolenia dopytywali o kwestie sprawowania nadzoru nad placówkami opiekuńczo-leczniczymi oraz formami zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Zainteresowanie studentów wzbudziła również metodologia działań Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w trakcie wizytacji jak również wyniki badań opinii społecznej, zwłaszcza w aspekcie, w którym część respondentów stwierdziła, iż wyraziłaby zgodę na stosowanie tortur wobec osób im najbliższych. Studenci zainicjowali bardzo ciekawą dyskusję dotyczącą kwestii zakazu stosowania tortur w sytuacji „tykającej bomby” oraz „działania na rozkaz”.

Na zakończenie, prowadząca szkolenie zachęciła uczestników do śledzenia strony internetowej KMPT pod kątem prezentowanej na niej aktywności Krajowego Mechanizmu oraz korzystania z udostępnionych w jej ramach materiałów źródłowych. Studenci bardzo pozytywnie ocenili szkolenie oraz wyrazili zainteresowanie do wzięcia udziału w kolejnym tego typu spotkaniu.  

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski