Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak organizować wiejskie zebrania w sołectwach. RPO do MSWiA

Data:
  • Odmrażając gospodarkę warto pomyśleć o tym, jak ma funkcjonować wiejska wspólnota, nie tylko sklepy i przedsiębiorstwa
  • RPO zwraca uwagę na problem Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiada za sprawy samorządowe

Na podstawie specustawy „kowidowej” z 2 marca rząd wskazał w rozporządzeniu z 16 maja (Dz. U. poz. 878), że kolegialne organy samorządowe mogą obradować i przyjmować postanowienia zdalnie. Wiele sołectw nie ma jednak narzędzi do tego. Nie mogą więc działać.

W ocenie Rzecznika wdrażane obecnie odmrażanie gospodarki powinno uzasadniać również zmniejszenie restrykcji dotyczących organizacji imprez, spotkań i zebrań. Całkowity i bezterminowy zakaz ich organizacji w istotny sposób może bowiem ograniczać skuteczne funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

VII.600.14.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-20 08:25:34
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-18 08:45:09
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk