Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak mają sobie radzić samorządy, jeśli bank, w którym trzymały pieniądze, popada w tarapaty?

Data:
  • Podkarpacki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Sanoku znalazł się w kłopotach z uwagi na złe zarządzanie (nietrafione kredyty).
  • 34 podkarpackie samorządy, które prowadziły w tym banku swoje rachunki (obowiązkowo muszą prowadzić rachunki w lokalnych bankach), nie miały pieniędzy na realizację ustawowych zadań.
  • Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął bowiem decyzję o restrukturyzacji która pozbawiła ich 43% środków finansowych zgromadzonych w tym banku
  • Samorządy wystąpiły więc z apelem do Premiera o pomoc, a RPO otrzymał to pismo w kopii.

Poszkodowane jednostki samorządu terytorialnego wskazały, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o restrukturyzacji PBS jest tragiczna w skutkach, bo oddziałuje przede wszystkim na jednostki społeczności lokalnych, które do tej pory mogły liczyć na ich wsparcie. Brak środków finansowych uniemożliwia, a wręcz zamyka im możliwość realizacji czy to zadań własnych (dotacje na zasiłki stałe i okresowe), czy to zleconych (dotacje na 500+, świadczenia rodzinne, usługi specjalistyczne).

RPO zwrócił się więc do Premiera o informację o działaniach mających zminimalizować straty poszkodowanym samorządom oraz innym instytucjom i organizacjom służącym społeczności lokalnej.

Rzecznik wyraził także swoje wątpliwości, które wyłoniły się na tle tej sprawy - czy słusznym jest, by jednostki samorządu terytorialnego dokonując wyboru banku kierowały się ceną, a nie jakością, jak również pozbawione były gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wzorem gwarancji przyznanych klientom indywidualnym, co w przyszłości pozwoliłoby uniknąć tak dramatycznej sytuacji.

 V.7224.16.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-03-24 08:26:18
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski