Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2014 oraz o przestrzeganiu zasady równego traktowania w Rzeczypospolitej Polskiej

Data:
Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data publikacji: 2015-07-16 12:15:09
Osoba udostępniająca: M@riuszM@slowiecki