Biuletyn Informacji Publicznej RPO

W parlamencie o działalności RPO

Data:
Tagi: wydarzenie

24 czerwca prof. Irena Lipowicz przedstawiła Sejmowi „Informację o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela”. Dzień później, na 77. posiedzeniu izby wyższej parlamentu, z informacją RPO zapoznali się senatorowie.

W swoich wystąpieniach prof. Lipowicz wskazywała na problemy, z którymi obywatele najczęściej zwracają się do RPO. Wśród nich wymieniła m.in. niewydolność systemu opieki zdrowotnej, przewlekłość postępowań sądowych, niedostateczną ochronę danych osobowych. Zauważyła, że istotną kwestią jest konieczność uregulowania spółdzielczego prawa mieszkaniowego. Rzecznik zwróciła uwagę posłów na potrzebę wprowadzenia rozwiązań prawnych, które umożliwią zwolnienie z zakładów karnych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Odniosła się także do problemów związanych z likwidowaniem izb wytrzeźwień. Opowiadając na pytania senatorów omówiła zjawisko handlu ludźmi oraz sytuację mniejszości narodowych w Polsce.

Przedstawioną przez prof. Lipowicz informację o działalności RPO w 2014 r. pozytywnie oceniły wszystkie kluby parlamentarne.

Ważne linki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk