Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Henryk Wujec

Data:

Członek Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Pracował w Fabryce „Tewa” (1968-1979) Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości (1968-1979), Centralnym Ośrodku Badawczym Normalizacji (1984-1989).

Działał w opozycji demokratycznej. Członek Komitetu Obrony Robotników „KOR” (1978-1981), członek NSZZ „Solidarność” (1980-1989).
Poseł na Sejm w latach 1989-2001 (Unia Demokratyczna, Unia Wolności). Działał w organizacjach pozarządowych (2002 – 2010). Doradca Prezydenta Bronisława Komorowskiego (2010-2015).

Henryk Wujec zmarł w 2020 r.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Tytuł: Henryk Wujec
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk