Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Drugi „okrągły stół” o mowie nienawiści

Data:

O efektach prac zespołów roboczych powołanych po ostatnim spotkaniu w listopadzie, rozmawiali 25 stycznia uczestnicy drugiego spotkania okrągłego stołu w sprawie zwalczania mowy nienawiści w internecie.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele

  • władz (Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Komendy Głównej Policji, Prokuratora Generalnego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ),
  • organizacji pozarządowych (m.in.: Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kampania HejtStop, Fundacji Batorego),
  • mediów (m.in.: Gazety Prawnej, interii.pl, Gazety Wyborczej, Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”),
  • a także vlogerzy, przedsiębiorcy i naukowcy.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się propozycje akcji edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku szkolnym oraz instytucja ślepego pozwu.

Hejt w internecie z jednej strony odnosi się do grup społecznych tradycyjnie marginalizowanych lub wykluczonych, a z drugiej - może przybierać postać ataków na pojedyncze osoby. Dotyka on różnych grup, z różnych powodów, czasami jest jedynie formą zabawy. To marginalizowane zjawisko może mieć niebagatelne konsekwencje, zwłaszcza wśród najmłodszych.
Jednocześnie, jak podkreślał rzecznik Adam Bodnar podczas spotkania, musimy odpowiednio wyważyć wartości.

- Jak z jednej strony podejmować działania na rzecz reakcji i odpowiedzi na zjawisko społeczne, jakim jest hejt w internecie, a z drugiej strony - chronić wolność słowa. Pytanie, czy to jest w ogóle równanie z jakimkolwiek rozwiązaniem? – mówił RPO.

Autor informacji: Anna Kabulska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP