Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Forum "Hejt - reaguj!" (29.04.)

Data:

Forum Hejt – reaguj!

Wydarzenie jest kontynuacją „Okrągłego stołu w sprawie zwalczania mowy nienawiści w Internecie” zainicjowanego przez dr. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Forum będzie okazją do poznania najnowszych dobrych praktyk i narzędzi edukacyjnych, kampanii i działań społecznych, a także wyników badań dotyczących sytuacji i potrzebnych zmian dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści, przemocy, dyskryminacji wśród młodzieży zarówno w Internecie, jak i poza nim. Po krótkich i dynamicznych prezentacjach, będzie okazja do porozmawiania z ich autorami w nieformalnej atmosferze. Na koniec odbędzie się dyskusja z ekspertami z dziedziny edukacji, kampanii społecznych, Internetu i prawa o potrzebnych kolejnych krokach w dziedzinie przeciwdziałania mowie nienawiści.

MIEJSCE: Narodowy Instytut Audiowizualny (ul. Wałbrzyska 3/5, Warszawa)

DATA: 29.04.2016

PROGRAM:

11.00-11.15 – Otwarcie Forum
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego,
dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Jan Dąbkowski, koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce.

11.15-12 – Eksperckie wprowadzenie do tematu Forum – jaka jest sytuacja i jakie są potrzeby dotyczące przeciwdziałania mowie nienawiści.

12.00-13.30 – Prezentacje dobrych praktyk i narzędzi edukacyjnych, kampanii i działań społecznych, a także wyników badań dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści, przemocy, dyskryminacji wśród młodzieży zarówno w Internecie, jak i poza nim:
– Wystawa edukacyjna #NieMaMowy – Piotr Cykowski, Fundacja Klamra,
– Nienawiść – jestem przeciw! – Anna Mirska-Czerwińska, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,
– Szkolenia antydyskryminacyjne dla warszawskiej kadry oświatowej – Izabela Podsiadło-Dacewicz, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,
– Publikacja „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach” – Slava Melnyk, Kampania Przeciw Homofobii,
– Dolnośląska Kampania Przeciwko Mowie Nienawiści – Dariusz Grzemny, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”,
– Podręcznik Rady Europy „Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka” – Jan Dąbkowski, Kampania „Bez nienawiści”, Stowarzyszenie „Polis”,
– Manual o reagowaniu na mowę nienawiści w mediach społecznościowych – Anna Górska, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej,
– Projekt „Opowiedz się” – Eliza Gaust, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana,
– Hejt_ALERT – wtyczka do przeglądarki Google Chrome – Mateusz Wojcieszak,
– Projekt #MamyGlos – Sylwia Wodzińska, Michalina Ferencz,
– Noc Świątyń – Aleksandra Żegota, Kampania „Bez nienawiści”,
– „Standard bezpieczeństwa online dla placówek oświatowych” – Joanna Lizut, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka,
– Hate Speech Alert – Adam Bulandra, Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL.

13.30-15.00 – Poczęstunek i forum prezentowanych inicjatyw, wymiana materiałów.

15.00-15.15 – Dlaczego trzeba przeciwdziałać mowie nienawiści – dr Michał Rusinek, pisarz, poeta, tłumacz, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej.

15.15-16.45 – Przeciwdziałanie mowie nienawiści – dalsze kroki prawne, edukacyjne i w Internecie – dyskusja z ekspertami:
dr Hanna Machińska, Dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie,
Ingrid Aspelund, Kjersti Toverud Klette, Europejskie Centrum Wergelanda, Rada Europy,
Jakub Turowski, Facebook, Head of Public Policy w Polsce,
mec. Wiktor Rainka, Wirtualna Polska,
Anna-Maria Siwińska, Zespół ds. Kontaktów z Czytelnikami, Gazeta Wyborcza,
Piotr Kaniowski, Grupa Onet-RAS Polska,

16.45-17.00 – Podsumowanie Forum – Jan Dąbkowski, koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce.

Forum jest skierowane do osób pracujących z młodzieżą w szkołach, placówkach edukacyjnych
i organizacjach. Spotkanie będzie także V spotkaniem Koalicji przeciw mowie nienawiści wspierającej Kampanię „Bez nienawiści”, gromadzącej ponad 80 organizacji i instytucji z całej Polski.

Zgłoszenia uczestnictwa są przyjmowane do 27 kwietnia (pod tym linkiem).

Organizatorami Forum są Stowarzyszenie „Polis”, koordynator Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce, Narodowy Instytut Audiowizualny i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Spotkanie odbędzie się dzięki programowi Obywatele dla Demokracji finansowanemu z Funduszy EOG.

Załączniki:

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk