Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O hejcie w internecie – dyskusja z Adamem Bodnarem na 22. Przystanku Woodstock

Data:

Rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar i Michał Wawrzyniak rozmawiali na temat hejtu w internecie w Akademii Sztuk Przepięknych podczas 22. Przystanku Woodstock.

Przystanek Woodstock to miejsce, gdzie powinien być obecny Rzecznik Praw Obywatelskich – powiedział Adam Bodnar i przypomniał swojego poprzednika, dr. Janusza Kochanowskiego, który również uczestniczył osobiście w festiwalu.

Jednym z większych problemów społecznych, z którym mamy obecnie do czynienia, jest zjawisko hejtu w internecie. To zjawisko, które nas wszechogarnia i dotyka nas każdego dnia – rozpoczął dyskusję na temat hejtu Adam Bodnar.

RPO nawiązał do działań podjętych dzięki staraniom uczestników okrągłego stołu w sprawie hejtu w internecie. Okrągły stół zaczął prace w Biurze RPO 13 listopada 2015 r. i zgromadził przedstawicieli portali internetowych, osobistości publiczne, organizacje pozarządowe, w tym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Mówiąc o narastającej skali zjawiska Adam Bodnar odniósł się także do raportów organizacji pozarządowych – Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Stowarzyszenia Nigdy Więcej.

- Kryzys migracyjny nasila ten opisany już problem, a internet tworzy łatwe narzędzie, w którym każdy szybko może stać się hejterem – wskazał rzecznik praw obywatelskich.

Podczas dyskusji Adam Bodnar i Michał Wawrzyniak zastanawiali się m.in. nad definicją hejtu oraz granicą między krytyką a hejtem.

- Wszyscy jesteśmy hejterami, hejtem jest każda negacja, wszystko to, co ma negatywny ładunek emocjonalny – stwierdził Michał Wawrzyniak.

- Wolność słowa polega na wyrażaniu różnych poglądów, także krytycznych. Sztuka polega na tym, aby dyskutować i rozmawiać, ale nie przekraczać granicy – polemizował rzecznik.

RPO mówił również o możliwościach prawnych i społecznych przeciwdziałania temu zjawisku. Podkreślił, że obecne przepisy prawa karnego nie gwarantują nam odpowiedniej ochrony, a ofiary hejtu często są pozostawiane same sobie. Dlatego konieczne są zmiany.

- Walkę z hejtem zacznijmy od nas samych, musimy reagować na nienawiść. Nie akceptujmy języka, jakiego używają politycy – powiedział.  - Musimy odwrócić trend hejtowania na rzecz kultury dyskutowania i komunikowania się – dodał.

- Kiedy pozwalamy sobie hejtować, to tracimy czas na nasze życie – powiedział z kolei Michał Wawrzyniak.

Adam Bodnar podkreślił również, że brakuje nam programu edukacji antydyskryminacyjnej. - Bardzo doceniam wszystkie kampanie społeczne, inicjatywy organizacji pozarządowych, ale rola edukacji jest nie do przecenienia – stwierdził rzecznik.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-14 15:59:47
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk