Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do MIR ws. warunków zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Data:
Tagi: praca

Wyjaśnienia przekazane Rzecznikowi Praw Obywatelskich w odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie z dnia 22 stycznia 2014 r. w kwestii zgodności przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze ochrony kolei, zasad oceny zdolności psychicznej i fizycznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej niezdolności z treścią upoważnienia zawartego w ustawie o transporcie kolejowym, nie rozwiały pojawiających się wątpliwości. Ustawa o transporcie kolejowym określa rodzajowo jednorodną kategorię podmiotów, jakimi są funkcjonariusze ochrony kolei. Podmioty te muszą posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Szczegółowe zasady oceny tej zdolności miał określić w drodze rozporządzenia minister, biorąc pod uwagę zadania oraz zasady działania straży ochrony kolei, a nie poszczególnych funkcjonariuszy tej formacji. Dlatego w ocenie Rzecznika upoważnienie nie zawierało umocowania do wprowadzenia w rozporządzeniu kryteriów częstotliwości badań okresowych w postaci wieku funkcjonariuszy oraz zajmowanych przez nich stanowisk. Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP