Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Do Głównego Inspektora Pracy ws zadań w obszarze równego traktowania

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Głównego Inspektora Pracy w sprawie realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze równego traktowania (RPO/704986/12)

Ważne linki:

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP