Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przedstawiciel BRPO na szkoleniu monitorowania przemocy seksualnej i ze względu na płeć w miejscach pozbawienia wolności

Data:
  • 7-9 września 2022 r. zastępca dyrektora KMPT Marcin Kusy brał udział w międzynarodowym szkoleniu dotyczącym monitorowania przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć w miejscach pozbawienia wolności
  • Szkolenie zorganizowało w Warszawie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji monitorujących z 24 krajów OBWE

Przemoc seksualna i ze względu na płeć stanowi skrajną formę dyskryminacji i poważne naruszenie praw człowieka, w tym prawa do życia, wolności i bezpieczeństwa osoby oraz prawa do wolności od tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Osoby monitorujące  miejsca pozbawienia wolności powinni poświęcać szczególną uwagę tego rodzaju przemocy podczas wizytacji. Bowiem to w miejscach zamkniętych często dochodzi do naruszeń, a ofiary przemocy mogą nie mieć innego wyjścia, jak cierpieć w milczeniu. Tymczasem monitorujący mogą identyfikować czynniki ryzyka, wykrywać niewłaściwe postępowanie i przedstawiać władzom zalecenia dotyczące tego, jak radzić sobie z tą formą przemocy.

Eksperci omówili z uczestnikami metodologię wizytacji uwzględniającą kwestię przemocy seksualnej i związanej z płcią, ocenę ryzyka zaistnienia tej przemocy oraz przedstawili przykłady z różnych krajów regionu OBWE.

W ramach projektu 8 września 2022 r. odbyło się również szkolenie dla uczestniczących przedstawicieli Krajowych Mechanizmów Prewencji i urzędów Ombudsmanów, które miało miejsce w Biurze RPO.

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z publikacjami OSCE/ODHIR: Integrating the Issue of  Sexual and Gender-Based Violence  in Detention Monitoring oraz Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based Violence in Places of Deprivation of Liberty.

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski