Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szkolenie dla przedstawicieli Krajowych Mechanizmów Prewencji i urzędów Ombudsmanów krajów Europy i Azji w Biurze RPO

Data:

8 września 2022 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Krajowych Mechanizmów Prewencji i urzędów Ombudsmanów krajów Europy i Azji.

Zastępczyni RPO Hanna Machińska powitała uczestników w Biurze RPO, zakreślając ramy aktywności Rzecznika. Następnie zastępca dyrektora Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur Marcin Kusy przedstawił mandat KMPT, omówił kampanię społeczną „Państwo Bez Tortur” i działania Mechanizmu w ostatnim czasie. W szczególności opisał działania na granicy polsko-białoruskiej, w miejscach detencji dla uchodźców czy w policyjnych izbach zatrzymań.

Z kolei dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar Ewa Dawidziuk wskazała na treść skarg, jakie wpływają do Biura RPO od skazanych oraz pacjentów Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. W szczególności ten ostatni temat zrodził wiele pytań uczestników szkolenia.

Wydarzenie odbywało się w ramach projektu realizowanego przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) pt. "Regional Training on Integrating the Issue of Sexual and Gender-Based Violence in Detention Monitoring".

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Wykonywania Kar
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski