Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Banki odmawiają udzielania kredytów po upadłości konsumenckiej. Interwencja RPO [AKTUALIZACJA] RPO pisze ponownie do Rzecznika Finasowego

Data:
  • Osobom po zakończonym procesie upadłości konsumenckiej banki odmawiają udzielania kredytów i pożyczek – podają media
  • Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Związek Banków Polskich o stanowisko w sprawie
  • Chce też wiedzieć, czy rozważano przyjęcie rozwiązań, które ułatwiłyby takim osobom skorzystanie z oferty produktów bankowych
  • Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nadal napływają skargi obywateli w tej sprawie, więc problem jest wciąż aktualny

- Skuteczne przejście oddłużeniowej procedury to dla banków za mało. Przez wiele lat po spłaceniu wierzycieli nie chcą przyznawać kredytów osobom, które ogłosiły kiedyś upadłość – napisał kilka dni temu „Dziennik Gazeta Prawna”.

Podkreślono, że mamy do czynienia z patową sytuacją. Z jednej strony banki nie łamią prawa, bo kierują się swoim interesem. Z drugiej strony zaprzepaszczona zostaje cała idea upadłości konsumenckiej. Ktoś chcący powrócić do normalnego życia i z tego powodu ogłaszający upadłość, musi bowiem liczyć się z tym, że  wydaje na siebie „wyrok” na wiele lat.

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę wykluczenia osób po zakończonym procesie upadłości konsumenckiej w kontekście możliwości skorzystania z ofert kredytów i pożyczek bankowych.

Sam fakt wzmianki o upadłości konsumenckiej w rejestrach dłużników, takich jak Biuro Informacji Kredytowej, powoduje istotne problemy z uzyskaniem kredytu/ pożyczki. W konsekwencji osoby te czują się dyskryminowane i wykluczone z rynku finansowego.

Zastępca Rzecznika Maciej Taborowski zwrócił się do prezesa Związku Banków Polskich Krzysztofa Pietraszkiewicza o stanowisko. Poprosił też o informacje, czy rozważano przyjęcie rozwiązań, które ułatwiłyby osobom po zakończonym procesie upadłości konsumenckiej skorzystanie z oferty produktów bankowych.

Ponadto wystąpił do Rzecznika Finansowego z pytaniem, czy dostaje skargi konsumentów w tej sprawie, a jeśli tak, to ile ich było. Spytał go także, czy podejmuje działania w celu rozwiązania problemu.

Ponowne pismo do Rzecznika Finansowego z 25 sierpnia 2021 r.

Do RPO nada wpływają sprawy wykluczenia osób po zakończonym procesie upadłości konsumenckiej w kontekście możliwości skorzystania z ofert kredytów i pożyczek bankowych, co oznacza, że problem ten pozostaje aktualny. Z pisma Przecznika Finansowego 14 sierpnia 2020 r. wynika, że ewentualne działania mające na celu przeciwdziałanie takim praktykom wymagają przede wszystkim interwencji ustawodawczej.  RPO zwraca się zatem z prośbą o wskazanie w jakich obszarach RF dostrzega nieprawidłowości i konieczność podjęcia zmian legislacyjnych. Proszi także o udzielenie informacji, czy w ostatnim czasie do Biura Rzecznika Finansowego wpływały skargi konsumentów w tej sprawie.

V.7108.330.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi pismo do Rzecznika Finansowego
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi pismo do Rzecznika Finansowego
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk