Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy lokal wyborczy jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami? Arkusz oceny

Data:

Dostępne wybory to również dostępne lokale wyborcze. Takie, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami osobiste i tajne oddanie głosu.

Zamieszczamy poniżej „Arkusz oceny dostępności lokalu wyborczego”.

Każda osoba odpowiedzialna za przygotowanie lokalu wyborczego może się nim posłużyć, aby ocenić, czy lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Arkusz pozwala sprawdzić czy spełnione są warunki techniczne lokali wyborczych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 336).

Ponieważ przygotowanie lokali wyborczych to odpowiedzialność gmin, Rzecznik Praw Obywatelskich skierował  5 czerwca br. list w sprawie dostępności lokali wyborczych dla osób z niepełnosprawnościami do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na zapewnienie i monitorowanie dostępności może mieć wpływ wiele osób: kierownicy instytucji, w których odbędą się wybory, członkowie komisji wyborczych, społeczni obserwatorzy wyborów, same osoby z niepełnosprawnością oraz ich bliscy.

Z „Arkuszem oceny dostępności lokalu wyborczego” łatwo będzie sprawdzić, co jeszcze pozostaje do zrobienia. Zachęcamy do korzystania i upowszechnienia tego narzędzia.

Treść arkusza oceny dostępności lokalu wyborczego tłumaczona na polski język migowy

Kadr z nagrania przedstawiający tłumaczkę języka migowego z naniesionym symbolem odtwarzania wideo - trójkątem w kole

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Opis: Dodano tłumaczenie arkusza oceny dostępności lokalu wyborczego na polski język migowy
Operator: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski