Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Biuro RPO skontroluje wybrane lokale wyborcze pod kątem dostępności dla wyborców z niepełnosprawnościami

Data:
  • Podobnie jak w poprzednich latach pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą losowo kontrolować wybrane lokale wyborcze oznaczone jako dostosowane do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami

Zastępca RPO Stanisław Trociuk poinformował o tym przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka. 

Kontrolujący będą sprawdzać spełnienie wymogów dostępności, w tym przede wszystkim wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.

Kontrolujący będą mieć pisemne upoważnienie oraz legitymację służbową. Kontrola zostanie przeprowadzona przed dniem wyborów i referendum

VII.071.50.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski