19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Młodzi ludzie z trudnymi doświadczeniami pokazują rzecznikowi praw obywatelskich swoje artystyczne osiągnięcia

Data:
Tagi: kalendarium

Kilkudziesięcioro młodych ludzi z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych  spotkało się 18 listopada z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem w ramach kampanii „19 dni” organizowanej przez Fundację Po Drugie.

Adam Bodnar i prezeska Fundacji Agnieszka Sikora rozmawiali z młodymi gośćmi i ich opiekunami o tym, w jaki sposób przetworzyli traumatyczne doświadczenia okrutnego dzieciństwa i młodości w świadectwa artystyczne – plakaty, spektakle teatralne, teksty i hip-hopowe nagrania.

Uczestnicy dostali od p. Sikory świeżo wydany poradnik Fundacji "Nowe - co mnie czeka?", który powstał w ramach projektu realizowanego w mazowieckich placówkach resocjalizacyjnych mającego na celu zapobieganie bezdomności młodzieży.

Fundacja Pod Drugie prowadzi działania w środowisku otwartym zmierzające do uspołeczniania młodzieży przebywającej na co dzień w placówkach resocjalizacyjnych.

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieżyKampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata.

W ramach kampanii na początku listopada mówi się o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomina i uczy o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

W spotkaniu w BRPO uczestniczyli m.in. wychowankowie:

  • Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy
  • MOW nr 2 w Warszawie
  • MOW nr 3 w Warszawie
  • ZP w Laskowcu
  • MOW Czuchów Pieńki
  • ZP Konstantynów Łódzki
  • oraz mieszkania treningowego Fundacji
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-11-20 13:12:45
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk