O przemocy wobec dzieci i młodzieży. I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk z udziałem RPO

Data:

- Konieczna jest systematyczna edukacja dzieci i młodzieży na temat ochrony przed przemocą i wykorzystaniem. Musimy też kształcić nauczycieli, wychowawców i opiekunów - zarówno w zakresie identyfikowania syndromów przemocy domowej, czy przemocy rówieśniczej jak i podejmowania w takich przypadkach stosownej interwencji – mówił Adam Bodnar podczas I Ogólnopolskiego Forum Dobrych Praktyk, które odbyło się w Łodzi. Tematem przewodnim wydarzenia była profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży.

- Ważne jest obejmowanie programami profilaktycznymi i naprawczymi wszystkich członków rodziny, a nie tylko dziecka. Można zacząć od oddziaływania na dziecko, ale bez „leczenia” całej rodziny, zmiany postaw rodzice-dzieci, takie działanie będzie krótkotrwałe i nie przyniesie oczekiwanego skutku – podkreślał rzecznik praw obywatelskich.

Adam Bodnar zwracał też uwagę na problem mowy nienawiści, który w sposób szczególny dotyka młodych ludzi. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji Batorego w 2016 roku „Mowa nienawiści, mowa pogardy” wynika, że najważniejszym źródłem mowy nienawiści jest internet.  

- W ciągu ostatnich dwóch lat doszliśmy do sytuacji, że zdecydowana większość młodych ludzi jest zanurzona w rzeczywistości pełnej nienawistnych wypowiedzi. Jakie są tego konsekwencje? Im większy kontakt z mową nienawiści w otoczeniu, tym bardziej ludzie się z nią oswajają i przestają postrzegać mowę nienawiści jako poważny problem społeczny. Tym samym  wzrasta gotowość młodzieży do akceptacji przemocy oraz do jej stosowania. I stąd już tylko krok do nienawistnego hejtu, jakiego pełno na forach internetowych, który stał się najważniejszym, jak się wydaje, sposobem przemocy psychicznej przede wszystkim dla młodych ludzi – zauważył rzecznik.

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk zostało zorganizowane przez Fundację po DRUGIE na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami.

Inspiracją do zorganizowania forum jest Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” prowadzona co roku na całym świecie w pierwszych dniach listopada. Autorem inicjatywy jest szwajcarska organizacja pozarządowa zajmująca się prawami kobiet i dzieci – Women’s World Summit Foundation. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE, która od 2014 roku promuje tę inicjatywę wśród licznych podmiotów pracujących z dziećmi i młodzieżą.

- Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” doskonale wpisuje się w potrzebę zmian postaw społecznych i szerokiej edukacji w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży. Połączenie wysiłków specjalistów (psychologów, terapeutów, pedagogów, pomocy społecznej, nauczycieli, policjantów, itp.), dzieci i młodzieży oraz  ich opiekunów w działania kampanii daje szanse na stworzenie wspólnego frontu walki z przemocą wobec dzieci i młodzieży – podsumował Adam Bodnar.

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji: 2017-03-09 13:43:46
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-09-10 19:53:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk