Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przed sesją Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się - międzynarodowa akcja polskiego i gruzińskiego RPO

Data:
,
  • Przed zbliżającą się 11 Sesją Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (OEWGA) polski RPO i jego gruziński odpowiednik zaapelowali o porozumienie się w celu przyspieszenia prac nad konwencją o prawach osób starszych.
  • Taki międzynarodowy instrument prawny, który wskazywałby standardy w traktowaniu seniorów, jest szczególnie ważny w dobie pandemii.
  • RPO i RPOG chcą stworzyli grupę zaangażowanych działaczy państwowych i społecznych, którzy wspólnie mogliby przekonać społeczność międzynarodową do takich działań

Polski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Obywatelskich w Gruzji zaprosili organizacje pozarządowe oraz inne krajowe instytucje praw człowieka (NHRI) do podpisania wspólnego oświadczenia na rzecz ochrony praw osób starszych przed zbliżającą się 11 Sesją Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (OEWGA) 29 marca 2021 r.

Wspólne oświadczenie NHRI i organizacji społeczeństwa obywatelskiego na sesję OEWGA ONZ zostało podpisane przez 51 sygnatariuszy! W tym 14 krajowych instytucji praw człowieka i 37 organizacji pozarządowych.

Oto ich najważniejsze przesłania:

Nasze instytucje i organizacje są przekonane, że kompleksowe, wiążące międzynarodowe rozwiązanie prawne zapewni najsilniejszą ochronę praw osób starszych. Nadszedł czas, aby OEWGA formalnie zdecydowała się rozpocząć prace nad tym rozwiązaniem, które nazywamy nowym instrumentem międzynarodowym.

Dyskusja na temat potrzeby przyjęcia nowej konwencji o prawach osób starszych trwa na szczeblu ONZ od ponad dziesięciu lat. Wpływ pandemii Covid-19 na sytuację osób starsze jest druzgocący. Dlatego musimy bardziej zadbać o ochronę praw osób starszych. Stąd to wspólne oświadczenie przygotowane w porozumieniu z ekspertami z różnych NHRI i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które także nawiązuje do wspólnych polsko-niemieckich oświadczeń NHRI do OEWGA w poprzednich latach.

Decyzja o dalszych krokach w tej sprawie może zostać podjęta wkrótce - zbliżająca się 11 sesja OEWGA ONZ  stanowi wyjątkową szansę.

Dlatego prosimy o upowszechnienie tej informacji wśród potencjalnie zainteresowanych osób lub w mediach społecznościowych.   

Uważamy, że w tej debacie głosy państw europejskich mają kluczowe znaczenie. Tylko kilka z nich zaangażowało się do tej pory. Z tego powodu wysłaliśmy wspólne oświadczenie z listem przewodnim przed sesją do wybranych przedstawicieli rządów europejskich i Komisji Europejskiej, aby wezwać ich do działania. List przewodni został podpisany w sumie przez 28 europejskich organizacji i krajowych instytucji praw człowieka (w załączeniu w wersji polskiej i angielskiej – podpisana została wersja angielska).

Ważne linki:

Załączniki:

Autor informacji: Anna Chabiera
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk