Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Siódme posiedzenie Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia (OEWG)

Data:

W grudniu 2016 r. w Nowym Jorku miało miejsce siódme posiedzenie Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia (OEWG), podczas którego nastąpiła kolejna wymiana opinii i stanowisk względem Konwencji.
Dyskusja wokół Konwencji będzie się jeszcze długo toczyć, jednak powoli się konkretyzuje. Nadal brak zgody wśród państw członkowskich ONZ co do zasadności opracowania nowego dokumentu.
Podczas 7 sesji nie dokonano żadnych rozstrzygnięć w sprawie Konwencji, ale istnieje wola omówienia konkretnych obszarów ochrony praw osób starszych.

W najbliższych miesiącach zostaną wybrane dwa z trzech tematów przewodnich kolejnego posiedzenia zaplanowanego na 31 lipca - 3 sierpnia 2017 r.: równość i niedyskryminacja; zaniedbanie, przemoc i nadużycia; autonomia i niezależność (prawdopodobnie będą to pierwsze dwa tematy).

Nowością jest zaproszenie narodowych instytucji ochrony praw człowieka (w Polsce tę funkcję pełni Rzecznik Praw Obywatelskich) do udziału w sesjach OEWG po wcześniejszym zgłoszeniu, z możliwością przedstawienia stanowiska ale bez prawa udziału w głosowaniach. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 31 lipca - 3 sierpnia 2017 r. w Nowym Jorku. 

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski