Biuletyn Informacji Publicznej RPO

„Odpowiedzialny Rodzic Płaci”. Rzecznicy: praw obywatelskich i praw dziecka pytają Ministra Rodziny o kampanię

Data:

Rzecznicy chcieliby poznać szczegóły uruchomionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kampanii. Zabiegali oni o nią od początku roku; był to jeden z pierwszych postulatów powstałego przed rokiem wspólnego Zespołu ds. Alimentów, który w ciągu ostatnich miesięcy wypracował wiele szczegółowych propozycji i pomysłów rozwiązywania kwestii niepłacenia alimentów na dzieci.

„Jak już zostało wspomniane w poprzednich naszych wystąpieniach, w obecnej sytuacji, kiedy skala problemu jest tak duża, niezmiernie istotne jest, aby w ramach kampanii społecznej podjęto próbę zmiany stereotypów dotyczących niealimentacji w Polsce, tak aby uświadomić obywatelom, że alimenty należy płacić dla dobra dziecka, a niepłacenie alimentów to forma przemocy ekonomicznej wobec dziecka i jego opiekuna” – piszą rzecznicy Adam Bodnar i Marek Michalak (XI.7064.1.2016, ZSS.422.24.2016.KT).

„Chcielibyśmy ponowić uprzejmą prośbę do Pani Minister o przekazanie informacji o szczegółach kampanii społecznej, w tym przyjętej treści i formie przekazu, harmonogramie działań oraz kanałach komunikacji, jakie mają być wykorzystane. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że w naszej ocenie kluczowa jest nie tylko właściwa konstrukcja treści kampanii, ale także zapewnienie jej możliwie najszerszego zasięgu. Jest to możliwe przy założeniu, że kampania będzie miała charakter ogólnopolski, a zastosowanie znajdą różne możliwości oddziaływania na odbiorcę – zarówno tradycyjne, jak prasa, spoty radiowe czy telewizyjne i billboardy, jak i wykorzystujące nowe technologie, w tym media społecznościowe.

Jesteśmy przekonani, że nagłośnienie problemu niealimentacji przez Panią Minister przyczyni się do osiągnięcia pożądanej zmiany w postaci zwiększenia poziomu spłacanych alimentów, w szczególności przez osoby, które są w stanie realizować swoje zobowiązania, oraz przyczyni się do zmniejszenia przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów” - podkreślają.

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk