"Za dziecko odpowiadają oboje rodzice”: Ministerstwo Rodziny zapowiada na jesień kampanię społeczną zgodną z postulatami Zespołu ds. Alimentów

Data:

Ministerstwo Rodziny zapowiada przeprowadzenie kampanii społecznej, która zachęcać ma do płacenia alimentów. Kampania będzie prowadzona z partnerami społecznymi, w tym ze Stowarzyszeniem „Dla Naszych Dzieci".

Taka kampania jest jednym z podstawowych postulatów Zespołu ds. Alimentów, który stworzyli rzecznicy: praw obywatelskich i praw dziecka.

W Polsce 300 tys. osób nie płaci na swoje dzieci, a główną przyczyną tego stanu rzeczy jest to, że alimenciarze są usprawiedliwiani przez otoczenie, rodziny, nowych partnerów. Alimenty są traktowane jako element rozgrywki między rodzicami, a nie zobowiązania wobec dziecka.

Jak zapowiada Ministerstwo, w ramach kampanii planowane jest przygotowanie m.in. cyklu materiałów informacyjnych oraz animowanego filmu, który skupi się na pokazaniu korzyści z płacenia alimentów. Planowane jest wykorzystanie różnych kanałów komunikacji – od mediów tradycyjnych po społecznościowe. W kampanii mają wziąć udział eksperci i znane osoby, które opowiedzą o dobrych praktykach płacenia alimentów na dzieci.

Jak zapewnia Ministerstwo w liście do RPO Adama Bodnara i RPD Marka Michalaka, przekaz kampanii będzie skupiać się na pokazaniu, że za dziecko odpowiedzialni są obydwoje rodzice. Pieniądze z alimentów pozwalają na sfinansowanie opieki zdrowotnej, edukacji oraz na rozwijanie pasji dziecka.

Start kampanii jest zaplanowany na jesień, czyli w okresie, kiedy rodziny mają zwiększone wydatki związane z początkiem roku szkolnego.

Inne działania Ministerstwa

Odnosząc się do propozycji rzeczników w zakresie aktywizacji dłużników alimentacyjnych (Zespół ds. Alimentów zwrócił bowiem uwagę na problem bezrobotnych rodziców), resort informuje, że zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeśli człowiek nie płaci alimentów, bo nie ma pracy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien go zobowiązać do zarejestrowania się w urzędzie pracy. Generalnie – zdaniem ministerstwa - w takim przypadku do dyspozycji dłużnika alimentacyjnego jest sporo narzędzi pozwalających na zdobycie nowych kompetencji i znalezienie pracy.

Ministerstwo Pracy rozważa jednak – ze względu na bardzo trudną sytuację dzieci - wprowadzenie grupy dłużników alimentacyjnych do art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym zostały określone grupy bezrobotnych, którym przysługuje pierwszeństwo w dostępnie do programów specjalnych.

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości analizowane są możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących skuteczniejszej egzekucji alimentów.

Dr Ewa Dawidziuk - dyrektor Zespołu do spraw Wykonywania Kar w Biurze RPO - koordynująca z ramienia BRPO prace Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów

Niepłacenie alimentów to forma przemocy ekonomicznej. Osoba, która uchyla się od łożenia na swoje dziecko, postępuje w sposób, który musi być potępiony. Zrozumienie przez ogół społeczeństwa, że płacenie alimentów to obowiązek, że nie możemy pomagać w ukrywaniu dochodów dłużnika alimentacyjnego np. poprzez zatrudnianie na czarno, czy umożliwianie mu przepisania całego swojego majątku na inne osoby, jest niezbędne. Płacenie alimentów działa na korzyść dziecka osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, daje mu równe szanse z innymi dziećmi. Alimenty po prostu należy płacić!

Dlatego tak bardzo cieszy deklaracja Pani Minister i podjęcie się przez nią tak ważnego przedsięwzięcia o skali krajowej, jakim jest kampania społeczna. Wszyscy członkowie Zespołu ekspertów do spraw Alimentów - powołanego przez Rzecznika Adama Bodnara i Rzecznika Marka Michalaka - podkreślają że kampania jest obecnie bardzo ważna, aby zmienić myślenie Polaków na temat alimentów. Skala problemu jest bowiem ogromna. A przecież oboje rodzice mają obowiązek łożyć na swoje dziecko i są za nie odpowiedzialni.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2016-07-12 16:21:51
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk