Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Wiącek rozmawiał z prezesem Związku Banków Polskich

Data:

25 stycznia 2022 r. Marcin Wiącek spotkał się z prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem. RPO rozmawiał z nim o swych działaniach mających na celu ochronę i wzmocnienie pozycji konsumenta w stosunku do instytucji finansowych.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, która reprezentuje interesy sektora bankowego w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Związek o problemach związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego m.in. poprzez zgłaszanie związkowi zagadnień podnoszonych przez klientów banków oraz niezgodnych z prawem praktyk tych instytucji.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data:
Operator: Maciej Kuczyński