Marcin Wiącek rozmawiał z prezesem Związku Banków Polskich

Data:

25 stycznia 2022 r. Marcin Wiącek spotkał się z prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem. RPO rozmawiał z nim o swych działaniach mających na celu ochronę i wzmocnienie pozycji konsumenta w stosunku do instytucji finansowych.

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, która reprezentuje interesy sektora bankowego w Polsce. Rzecznik Praw Obywatelskich informuje Związek o problemach związanych z funkcjonowaniem sektora bankowego m.in. poprzez zgłaszanie związkowi zagadnień podnoszonych przez klientów banków oraz niezgodnych z prawem praktyk tych instytucji.

Autor informacji: Maciej Kuczyński
Data publikacji: 2022-01-25 11:01:10
Osoba udostępniająca: Maciej Kuczyński
Data: 2022-01-25 15:52:45
Operator: Maciej Kuczyński