Komisja Ekspertów KMPT

Skład Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

 1. Aleksandra Chrzanowska
 2. dr Marzena Ksel
 3. Maria Ejchart-Dubois (współprzewodnicząca Komisji)
 4. dr n. med. Jerzy Foerster
 5. Kama Katarasińska-Pierzgalska
 6. dr hab. Witold Klaus
 7. Janina Agnieszka Kłosowska
 8. prof. zw. dr hab. Marek Konopczyński
 9. Maria Książak
 10. adw. Paweł Knut
 11. dr Maria Niełaczna
 12. płk. Lidia Olejnik
 13. adw. Mikołaj Pietrzak
 14. mec. Piotr Sendecki
 15. Agnieszka Sikora
 16. prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł
 17. adw. Katarzyna Wiśniewska
 18. prof. Mirosław Wyrzykowski
 19. prof. dr hab. n. med. Maria Załuska
 20. dr n. med. Joanna Klara Żuchowska

Biuro RPO reprezentują:

 1. dr Justyna Jóźwiak (współprzewodnicząca Komisji)
 2. Klaudia Kamińska (sekretarz Komisji)

(stan na luty 2019)

Komisja została powołana 18 października 2016 r. Zrzesza ekspertów, których doświadczenie jest pomocne w pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), który dzięki wizytacjom prewencyjnym zapobiega poniżaniu, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu oraz torturom we wszystkich miejscach pozbawienia wolności.

Komisja pomaga też w wypracowywaniu uwag i rekomendacji RPO dotyczących obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycji zmian systemowych czy przygotowywaniu tez do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczba wyników: 11