Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Trzecie posiedzenie Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Data:

- Dzisiejsze spotkanie jest niezwykle ważne, ponieważ zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą powierzenia Rzecznikowi Praw Obywatelskich zadań Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – podkreśliła dr Justyna Jóźwiak z Biura RPO otwierając trzecie posiedzenie Komisji Ekspertów KMPT.

Podczas spotkania rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wręczył powołania nowym członkom Komisji. Do grona ekspertów KMPT dołączyli dr hab. Witold Klaus, mec. Piotr Sendecki oraz prof. Mirosław Wyrzykowski.

Rzecznik złożył też serdeczne życzenia i podziękowania dr Joannie Żuchowskiej, która niebawem będzie obchodziła osiemdziesiąte urodziny. Od 2009 r. współpracuje z RPO, bierze udział w wizytacjach Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i swą wiedzą i doświadczeniem wspiera pracę zespołu. W latach 1961–2011 czynnie wykonywała zawód lekarza, współpracowała m.in. z Markiem Edelmanem. Była jedną z pierwszych absolwentek Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jest współautorką publikacji „Prawa człowieka w szpitalach psychiatrycznych i domach opieki społecznej”.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w 2017 roku oraz omówienie planów na najbliższy rok. Szczególną uwagę poświęcono roli ekspertów KMPT w kontekście działalności RPO. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali też o sytuacji cudzoziemców w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Od dziesięciu lat pracownicy Biura RPO odwiedzają miejsca, w których przebywają osoby pozbawione wolności m.in. zakłady karne, areszty śledcze, domy pomocy społecznej, szpitale psychiatryczne, izby wytrzeźwień, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich. Ze swoich wizytacji przygotowują raporty, które zawierają szczegółowe rekomendacje. W grudniu 2017 r. pracownicy KMPT przeprowadzili 1000. wizytację.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP