Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów KMPT

Skład Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

 1. prof. dr hab. Wojciech Brzozowski,
 2. Aleksandra Chrzanowska,
 3. Maria Ejchart-Dubois – współprzewodnicząca Komisji,
 4. dr n. med. Jerzy Foerster,
 5. dr hab. Witold Klaus,
 6. adw. Paweł Knut,
 7. prof. dr hab. Marek Konopczyński,
 8. dr Marzena Ksel,
 9. Maria Książak,
 10. Janina de Michelis,
 11. dr Maria Niełaczna,
 12. ppłk Lidia Olejnik,
 13. adw. Mikołaj Pietrzak,
 14. adw. Piotr Sendecki,
 15. Agnieszka Aleksandra Sikora,
 16. prof. dr hab. Grażyna Barbara Szczygieł,
 17. kmdr Bożena Szubińska,
 18. adw. dr Katarzyna Wiśniewska,
 19. dr n. med. Joanna Klara Żuchowska.

Biuro RPO reprezentują:

 1. dr Justyna Jóźwiak (współprzewodnicząca Komisji)
 2. Klaudia Kamińska (sekretarz Komisji)

(stan na listopad 2022)

Komisja została powołana 18 października 2016 r. Zrzesza ekspertów, których doświadczenie jest pomocne w pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), który dzięki wizytacjom prewencyjnym zapobiega poniżaniu, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu oraz torturom we wszystkich miejscach pozbawienia wolności.

Komisja pomaga też w wypracowywaniu uwag i rekomendacji RPO dotyczących obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycji zmian systemowych czy przygotowywaniu tez do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczba wyników: 11