Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Komisja Ekspertów KMPT

Skład Komisji Ekspertów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

 1. Aleksandra Chrzanowska
 2. dr n. med. i n. o zdr. Łukasz Dembiński
 3. dr hab. Radosław Grabowski, prof. URz
 4. dr hab. Patrycja Grzebyk, prof. UW (współprzewodnicząca Komisji)
 5. dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN
 6. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
 7. Janina de Michelis
 8. płk Lidia Olejnik
 9. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
 10. dr Marcin Szwed

Biuro RPO reprezentują:

 1. Marcin Kusy (współprzewodniczący Komisji)
 2. Klaudia Kamińska (sekretarz Komisji)

(stan na kwiecień 2024)

Komisja została powołana 18 października 2016 r. Zrzesza ekspertów, których doświadczenie jest pomocne w pracy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT), który dzięki wizytacjom prewencyjnym zapobiega poniżaniu, okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu oraz torturom we wszystkich miejscach pozbawienia wolności.

Komisja pomaga też w wypracowywaniu uwag i rekomendacji RPO dotyczących obowiązujących lub projektowanych zmian aktów prawnych, propozycji zmian systemowych czy przygotowywaniu tez do wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich.

Liczba wyników: 11