Biuletyn Informacji Publicznej RPO

prof. dr hab. Tadeusz Zieliński - RPO II kadencji

Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 1992–1996. Prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy prawa związkowego i ubezpieczeń społecznych, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, senator I kadencji, w 1997 Minister Pracy i Polityki Socjalnej w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza. Członek PAN. Urodził się 19 czerwca 1926 r. zmarł 28 września 2003 r. 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1950 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1968 r. doktora habilitowanego, w 1977 r. profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1989 r. profesora zwyczajnego. Profesor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1969-1981 oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1982 r. aż do przejścia na emeryturę w roku 1996.

W okresie od 1989 r. do 1991 r. był senatorem I kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Od stycznia do października 1997 r. był ministrem pracy i polityki socjalnej. 

Członek-korespondent PAN (1996 - 1998 Prezydium PAN), przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych oraz Komitetu Problemów Prawa Pracy i Polityki społecznej PAN, Komitetu Helsińskiego, Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie IX kadencji (1988-1989), członek - korespondent Instytutu Prawa Pracy w Bochum, Niemcy, Russian, Association for Labour and Social Security, przewodniczący Komisji ds. Reformy Prawa Pracy (od 1990-2000 r.), doradca NSZZ "Solidarność" (1980 - 1989), przewodniczący polskiej sekcji Societe International de Droit du Travail et de Securite Sociale w Genewie, wiceprezydent Europejskiego Instytutu Ombudsmana (1994-1996), uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

W 1976 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim, natomiast w 1996 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, pośmiertnie uhonorowany medalem Zasłużony dla Tolerancji (2003 r.).

Wśród 232 publikacji mających charakter naukowy znajduje się aż 16 książek. Obok nich blisko dwieście felietonów i artykułów publicystycznych, nie do zliczenia są wywiady. Wygłosił wiele wykładów gościnnych w Polsce i za granicą. Min. Nieważne rozwiązania stosunku pracy (1968), Stosunek prawa pracy do prawa administracyjnego (1977), Prawo pracy. Zarys systemu (cz. 1-3 1986), Prawo pracy (1986, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003), Podstawy rozwoju prawa pracy (1988), Klauzule generalne w prawie pracy (1988), Podstawy rozwoju prawa pracy (1989), Poglądy profesora Tadeusza Zielińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (1992, 1993, 1995), Rozważania profesora Tadeusza Zielińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (1992, 1993, 1994, 1995), Ombudsman - możliwości i granice działania Rzecznika Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej. (1994), Ubezpieczenie społeczne pracowników (1994), Raport o stanie prawa mieszkaniowego w świetle praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich (1994), Recueil de textes sur la protection des droits civiques (1995), Défenseur des droits civiques (1995), Ład społeczny w Polsce i Niemczech na tle jednoczącej się Europy (1999), Die Sozialordnung in Polen und Deutschland in einem zusammenwachsenden Europa (1999), Czas prawa i bezprawia (1999), Komentarze do kodeksu pracy (2000, 2001, 2003), Labirynt praw i obyczajów (2001), Droga do Ziemi Obiecanej (2002). Jest również autorem glos do orzeczeń SN oraz recenzji.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk