Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Osoba na wózku niewpuszczona do Sejmu - interwencja RPO. Odpowiedź Straży Marszałkowskiej

Data:
  • Obywatel na wózku nie został wpuszczony do Sejmu, mimo że miał przepustkę na spotkanie z jedną z posłanek
  • Od Straży Marszałkowskiej usłyszał, że wózek rzekomo stwarzałby zagrożenie bezpieczeństwa osób w Sejmie
  • Rzecznik Praw Obywatelskich prosi komendanta Straży o wyjaśnienia, w tym o podanie podstawy prawnej tej decyzji 
  • AKTUALIZACJA: Wskazana osoba nie miała jednorazowej karty wstępu uprawniającej do wejścia na teren Kancelarii Sejmu - odpowiada Komendant Straży Marszałkowskiej 

Do RPO zwrócił się obywatel, który 9 marca 2023 r. nie został wpuszczony przez Straż Marszałkowską do Sejmu, mimo że miał przepustkę na spotkanie z jedną z posłanek.

Jak twierdzi wnioskodawca, jedynym powodem podanym przez Straż Marszałkowską był fakt, że jest osobą z niepełnosprawnością, poruszającą się na wózku. To zaś miało rzekomo stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa osób w Sejmie, czy też stanowić zagrożenie dla prawidłowej ochrony.

W odczuciu obywatela uzasadnienie odmowy wpuszczenia do Sejmu świadczy o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk prosi komendanta SM Michała Sadonia o wyjaśnienia, zwłaszcza  o odpowiedź na pytanie, z jakich powodów obywatel poruszający się na wózku inwalidzkim nie został wpuszczony do Sejmu. Zwraca się również o podanie podstawy prawnej tej decyzji.

Odpowiedź Komendanta Straży Marszałkowskiej

W odpowiedzi na pismo Rzecznika komendant Straży Marszałkowskiej podinsp. Michał Sadoń informuje, że wskazana w wystąpieniu Rzecznika osoba nie miała jednorazowej karty wstępu uprawniającej do wejścia na teren Kancelarii Sejmu.

Wyjaśnia, że posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, która zgłosiła swojego gościa do wejścia do budynków Kancelarii Sejmu (Hol Główny, Galeria Sejmowa, Korytarz Marszałkowski. Nowy Dom Poselski. Senat, pomieszczenia klubowe), została dwukrotnie poinformowana, że w związku z trwającym na terenie Sejmu nielegalnym protestem spotkanie z nim może odbyć się wyłącznie w Nowym Domu Poselskim lub w budynku „U”, który posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Pani poseł kategorycznie odmówiła skorzystania z zaproponowanego rozwiązania.

Komendant wskazuje, że spotkanie nie miało na celu zapewnienia ciągłości prac parlamentarnych, jak zostało podane w zgłoszeniu, a jedynie miało mieć charakter spotkania prywatnego w celu rozwiązania problemów prawnych tej osoby, co potwierdziła w rozmowie pani poseł. Tym samym zaproponowana forma wejścia gościa pani poseł była jak najbardziej adekwatna do zaistniałej sytuacji.

W związku z powyższym, mając na względzie konieczność zachowania spokoju i porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sejmu i Senatu odmówiono zainteresowanemu wydania jednorazowej karty wstępu. Podstawę prawną takiej odmowy stanowiły przepisy art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1727, z późn. zm.) w związku z § 20 zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z dnia 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu (z późn. zm.).

VII.6060.29.2023

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi pismo do Kancelarii Sejmu
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Straży Marszałkowskiej
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski