Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dziecko w spektrum autyzmu zostało odebrane matce i umieszczone w domu dziecka. Interwencja RPO

Data:
  • Dziecko w spektrum autyzmu, wymagające terapii lekowej i rehabilitacji, zostało umieszczone w pieczy zastępczej, wbrew opiniom lekarskim dotyczącym stanu psychicznego matki
  • Biuro RPO prosi sąd rodzinny o informacje na temat sprawy
  • AKTUALIZACJA: Z akt sprawy, które z sądu wpłynęły do BRPO, nie wynika w jaki sposób uwzględniane są wynikające z niepełnosprawności indywidualne potrzeby dziecka
  • RPO prosi dom dziecka, w którym umieszczono chłopca, o informacje w jaki sposób zostały zabezpieczone jego specjalne potrzeby

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzona jest sprawa umieszczenia w pieczy zastępczej dziecka w spektrum autyzmu - wbrew opiniom lekarskim dotyczącym stanu psychicznego matki.

Jak wynika z doniesień prasowych, małoletni ma niepełnosprawność fizyczną, wymagającą terapii lekowej i rehabilitacji oraz kontaktów ze znanymi mu, zaufanymi osobami.

W związku z tym Biuro RPO wystąpiło do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o przekazanie informacji dotyczących postępowania w tej sprawie, w tym o poinformowanie o aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, jego miejscu pobytu oraz czy są tam uwzględniane jego specjalne potrzeby.

Jak zabezpieczono indywidualne potrzeby dziecka?

Do Biura RPO wpłynęły akta sprawy przesłane przez sąd rodzinny. Nie wynika z nich w jaki sposób uwzględniane są indywidualne potrzeby dziecka wynikające z niepełnosprawności.

W związku z tym Rzecznik wystąpił do placówki, w której je umieszczono, o informację w jaki sposób specjalne potrzeby chłopca zostały zabezpieczone w domu dziecka oraz jak odbywa się jego styczność z matką, która jest jego pierwszoplanową opiekunką.

IV.7021.49.2023

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź domu dziecka
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Krzysztof Michałowski