Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dziecko w spektrum autyzmu odebrane matce i umieszczone w domu dziecka. Interwencja RPO. Odpowiedź domu dziecka

Data:
  • Dziecko w spektrum autyzmu, wymagające terapii lekowej i rehabilitacji, zostało umieszczone w pieczy zastępczej, wbrew opiniom lekarskim dotyczącym stanu psychicznego matki
  • Biuro RPO prosi sąd rodzinny o informacje na temat sprawy
  • AKTUALIZACJA: Z akt sprawy, które z sądu wpłynęły do BRPO, nie wynika w jaki sposób uwzględniane są wynikające z niepełnosprawności indywidualne potrzeby dziecka
  • RPO prosi dom dziecka, w którym umieszczono chłopca, o informacje, w jaki sposób zostały zabezpieczone jego specjalne potrzeby
  • AKTUALIZACJA 2: W placówce pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie, a dziecko regularnie spotyka się z matką, z którą placówka pozostaje w stałym kontakcie – poinformowano w odpowiedzi

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich prowadzona jest sprawa umieszczenia w pieczy zastępczej dziecka w spektrum autyzmu - wbrew opiniom lekarskim dotyczącym stanu psychicznego matki.

Jak wynika z doniesień prasowych, małoletni ma niepełnosprawność fizyczną, wymagającą terapii lekowej i rehabilitacji oraz kontaktów ze znanymi mu, zaufanymi osobami.

W związku z tym Biuro RPO wystąpiło do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego o przekazanie informacji dotyczących postępowania w tej sprawie, w tym o poinformowanie o aktualnej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka, jego miejscu pobytu oraz czy są tam uwzględniane jego specjalne potrzeby.

Jak zabezpieczono indywidualne potrzeby dziecka?

Do Biura RPO wpłynęły akta sprawy przesłane przez sąd rodzinny. Nie wynika z nich, w jaki sposób uwzględniane są indywidualne potrzeby dziecka wynikające z niepełnosprawności.

W związku z tym Rzecznik wystąpił do placówki, w której je umieszczono, o informację w jaki sposób specjalne potrzeby chłopca zostały zabezpieczone w domu dziecka oraz jak odbywa się jego styczność z matką, która jest jego pierwszoplanową opiekunką.

Odpowiedź domu dziecka

W odpowiedzi poinformowano, że w placówce pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, opiekę i wychowanie. Pracę wychowawców wspomagają opiekunki oraz specjaliści. Placówka posiada również niezbędny dla dzieci sprzęt rehabilitacyjny.

Wskazano, że dziecko wspierane jest przez kadrę i specjalistów w procesie adaptacji oraz prowadzona jest obserwacja i diagnoza jego potrzeb, w celu ukierunkowania dalszych oddziaływań. Regularnie spotyka się też z matką, która na bieżąco jest informowana o wszystkich działaniach wobec syna, o jego stanie zdrowia, funkcjonowaniu oraz potrzebach.

IV.7021.49.2023

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji: 2023-03-06 11:45:17
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-15 17:59:50
Opis: Dochodzi odpowiedź domu dziecka
Operator: Łukasz Starzewski
Data: 2023-03-14 14:34:39
Operator: Krzysztof Michałowski