Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Problem z wyrobieniem paszportu RP w Wlk. Brytanii. Interwencja u konsula 

Data:
  • Polacy przebywający w Wlk. Brytanii skarżą się na trudności z uzyskaniem paszportów w tamtejszych konsulatach  
  • Problem jest szczególnie istotny z racji zbliżającego się okresu świątecznego, co wiąże się ze wzrostem liczby wniosków o paszport
  • Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Londynie

W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie odnotował wzrost liczby wniosków polskich obywateli w sprawie utrudnionego dostępu do procedury wydawania paszportów w konsulatach w Wlk. Brytanii.

Wskazują oni, że głównym problemem jest funkcjonowanie systemu rejestracji wizyt online, który w wielu przypadkach nie pozwala na umówienie spotkania. W systemie albo brak terminów, albo po ich znalezieniu, podczas wyboru godziny i oczekiwaniu na rezerwację, okazuje się, że wolny wcześniej termin jest już niedostępny. Obywatele mierzą się z tymi problemami przez wiele miesięcy, nie mogąc wyrobić paszportu ani dla siebie, ani dla swych dzieci.

Problem jest szczególnie istotny z powodu zbliżającego się okresu świątecznego, w którym Polacy przebywający za granicą chętnie podróżują, co wiąże się ze wzrostem liczby wniosków o paszport.

Rzecznik już wcześniej zwracał uwagę na problem, m. in. w piśmie do ambasadora w Londynie Piotra Wilczka z kwietnia 2022 r. W odpowiedzi ambasador jako przyczynę problemu wskazywał przede wszystkim wzmożone zainteresowanie rezerwacją wizyt w związku ze zniesieniem obostrzeń związanych z pandemią, które obecnie ustały.  Informował ponadto o utworzeniu stałego dyżuru paszportowego w Birmingham, obsługiwanego przez dwóch dodatkowych urzędników konsularnych, który miał odciążyć pozostałe placówki. Jednakże, jak wynika z wniosków do RPO, problem nadal istnieje.

Zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie Mateusza Stąsieka o wyjaśnienia  i poinformowanie, czy planowane są dalsze działania dla rozwiązania problemu.

VII.534.35.2022
 

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Opis: Dochodzi odpowiedź Konsula RP w Londynie 
Operator: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski